Nowe możliwości „europeizacji” nawigacji Sync3 z rynku amerykańskiego

W oparciu o opracowaną przeze mnie wersję oprogramowania Sync3 z nawigacją europejską, oferuję możliwość przeprogramowania urządzeń Sync3 z aktywną nawigacją na Amerykę Północną (wyposażonych w 32GB pamięci flash) na wersję europejską nawigacji z najnowszymi dostępnymi mapami bez konieczności przelutowania pamięci flash. Rozwiązanie takie jest istotnie tańsze od stosowanej przez innych oferentów wymiany pamięci 32GB na…

Read more