Oferujemy:

  • modyfikację sprzętową urządzenia europejskiego bez nawigacji do wersji z nawigacją;

  • modyfikację sprzętową urządzenia z rynku amerykańskiego (w wersji z nawigacją lub bez) na urządzenie europejskie z nawigacją;

  • wgrania aktualnego oprogramowania (bez modyfikacji sprzętowych). Da to w efekcie pełną dostępność języka polskiego (łącznie ze sterowaniem głosowym), ale w urządzenia z rynku amerykańskiego wyłączy dostępność nawigacji;

  • konsultacje i usługi w zakresie konfiguracji systmów Android Auto i/lub Apple CarPlay.

  • Instalację Sync 3 w miejsce dotychczasowego systemu Sync 2 lub „małego” audio.

System audio/nawigacji SYNC 3

W wyniku analizy, iż rozwiązania zastosowane w urządzeniach Sync2 w czasach ich produkcyjnego stosowania były bardzo przestarzałe w porównaniu do możliwości technicznych oraz w związku z oceną, iż rozwiązania stosowane przez firmę Microsoft nie znajdują uznania zarówno wśród użytkowników jak i wśród innych producentów samochodów, około roku 2014 Ford podjął decyzję o opracowaniu zupełnie nowego systemu audio/nawigacji z nowym partnerem.

Nawiązano współpracę z firmą Blackberry, której rozwiązania oparte na systemie QNX stosowane są przez wielu czołowych producentów samochodów. System QNX został zaprojektowany z uwzględnieniem wymagać rynku Automotive zarówno pod względem wydajności jak i relatywnie małego zapotrzebowania na zasoby (pamięć i moc procesora).

Zaprojektowano urządzenie o konstrukcji sprzętowej analogicznej jak Sync 2 (ekran o przekątnej 8 cali oraz moduł APIM przymocowany z tyłu ekranu) oraz takim samym złączem podłączenia do instalacji samochodu oraz – właściwymi dla każdego typu samochodu – uchwytami montażowymi. Takie złożenie projektowe pozwoliło płynnie zamienić produkcyjnie Sync 2 na Sync 3. Jako „efekt uboczny” stwarza to możliwość bezproblemowej wymiany urządzeń Sync 2 na urządzenia Sync 3. W tym kontekście szokujące jest stanowisko Forda, iż nie przewiduje on w swojej sieci przedstawicieli możliwości zaoferowania takiej wymiany…

Inaczej niż w przypadku Sync 2, Sync 3 ma kilka wariantów sprzętowych:

  • dostępna na rynku amerykańskim wersja bez nawigacji posiada jedynie 8GB pamięci flash;
  • amerykańska wersja z nawigacją posiada 32GB pamięci flash;
  • europejska wersja bez nawigacji posiada 16GB pamięci flash;
  • europejska wersja z nawigacją ma 64GB pamięci falsh.

Występują jeszcze inne warianty (głównie na rynek chiński), ale nie spotyka się ich w Polsce. Poza pojemnością pamięci flash wersje systemu Sync 3 są identyczne sprzętowo.

„po staremu” pozostawiono wizualną różnicę wersji bez nawigacji i z nawigacją. Łatwo poznać „po kompasie”…

Jak z powyższego wynika, w celu dodania funkcji nawigacji do urządzenia europejskiego lub przekształcenia dowolnego urządzenia amerykańskiego w wersję europejską z nawigacją, niezbędna jest wymiana w Sync 3 pamięci flash (z zaprogramowaniem jej nowej zawartości). Nie da się tego wykonać jedynie „programowo”.

Ważne jest, iż jednak możliwe jest wgranie oprogramowania wersji europejskiej bez nawigacji do urządzenia amerykańskiego zarówno w wersji 8GB jak i 32GB. Oczywiście po takiej operacji funkcja nawigacji nie będzie dostępna.

Z pozycji polskich użytkowników ważne jest, iż w przypadku Sync 3 Ford nie poszedł „na skróty” i w tym systemie dostępna jest pełna obsługa w języku polskim – zarówno interfejs „pisany” jest po polsku jak i lektor nawigacji mówi w języku polskim a sterowanie głosowe i mówi i rozumie w języku polskim.

Inaczej niż w Sync 2 rozwiązano kwestię nośnika map. Postanowiono umieścić je w pamięci wewnętrznej (stąd różnice w pojemności pamięci flash). Producent map pozostał ten sam – jest nim firma Here.

Na razie Ford nie ma jeszcze udostępnionej procedury aktualizacji map i spora grupa użytkowników samochodów z pierwszego okresu po wprowadzeniu Sync 3 w Europie ciągle jeździ z użyciem nieaktualnych map oznaczonych jako 4 14, w sytuacji gdy od dłuższego czasu dostępne SA mapy oznaczone jako 4 15.

Ze swojej strony prowadzimy prace nad wykonaniem aktualizacji dostępnej do wgrania bez konieczności modyfikacji sprzętowych. Informacja o pozytywnym zakończeniu takich prac będzie podana odrębnie.